آرتور مس، اجرا کنندۀ همه پرسی استقلال کاتالونیا محاکمه می شود

آرتور مس، اجرا کنندۀ همه پرسی استقلال کاتالونیا محاکمه می شود
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دادگاه رسیدگی به شکایات از آرتور مس، رئیس سابق دولت محلی کاتالونیا به اتهام برگزاری یک همه پرسی غیرقانونی از روز دوشنبه در بارسلون آغاز می شود.

خبر کوتاه

دادگاه رسیدگی به شکایات از آرتور مس، رئیس سابق دولت محلی کاتالونیا به اتهام برگزاری یک همه پرسی غیرقانونی از روز دوشنبه در بارسلون آغاز می شود.

این همه پرسی برای استقلال کاتالونیا علیرغم حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر غیرقانونی بودن آن در روز نهم نوامبر ۲۰۱۴ برگزار شد. در آنسال، نزدیک به سه میلیون نفر از جمعیت هفت میلیونی کاتالونیا به استقلال این منطقه از دولت مرکزی رای مثبت دادند.

در صورت محکومیت ممکن است آرتور مس بمدت ۱۰ سال از اشتغال در مشاغل دولتی و اداری محروم شود.

مطالب مرتبط