ضایعات پلاستیکی در شکم نهنگ کشته شده در ساحل نروژ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ضایعات پلاستیکی در شکم نهنگ کشته شده در ساحل نروژ

خبر کوتاه

کالبدشکافی جسد یک نهنگ که هفته گذشته در ساحل نروژ پیدا شد نشان می دهد که در درون شکم این نهنگ بیش از ۳۰ کیسه پلاستیکی و اشیای دیگر پلاستیکی وجود داشت.

هفته گذشته مسئولان تلاش کردند که این نهنگ ۶ متری را به دریا بازگرداندند اما پس از این که در این امر ناموفق بودند مجبور شدند که با شلیک گلوله جان او را بگیرند.

یکی از مقامهای نروژی با اشاره به این اتفاق گفته است که ضایعات پلاستیکی یک مشکل بین المللی در ساحل اقیانوسهاست.