تصاویر نادر از سرازیرشدن گدازه های آتش فشان کیلاویا به اقیانوس آرام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصاویر نادر از سرازیرشدن گدازه های آتش فشان کیلاویا  به اقیانوس آرام

در نخستین روز سال ۲۰۱۷، گدازه های آتش فشان «کیلاویا» در هاوایی مانند آبشاری ازصخره به اقیانوس آرام سرازیر شدند.

مقامات محلی گفته اند که گدازه ها هیچ خطری برای شهر ندارند اما از گردشگران خواسته اند تا فاصله ایمنی را از جریان گدازه ها حفظ کنند. با این همه هستند افرادی که برای عکسبرداری و تماشای این صحنه های کم نظیر خطر می کنند.