جمع آوری امضا در بوداپست برای مخالفت با میزبانی بازیهای المپیک

جمع آوری امضا در بوداپست برای مخالفت با میزبانی بازیهای المپیک
نگارش از Euronews

نامزدی بوداپست برای میزبانی بازیهای المپیک ۲۰۲۴ با مخالفت برخی از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی مخالف دولت مجارستان مواجه شده است.

نامزدی بوداپست برای میزبانی بازیهای المپیک ۲۰۲۴ با مخالفت برخی از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی مخالف دولت مجارستان مواجه شده است. ابتکار مردمی برگزاری رفراندوم به عنوان یکی از روش های ابراز مخالفت با این میزبانی به تازگی از سوی جنبش اعتراضی ممنتوم با شعار نولیمپیا NOlimpia مطرح شده است.

آندرِاس فِکِت گیور، رئیس جنبش ممنتوم ضمن تاکید بر رویکرد سیاسی این جنبش می گوید: «برای جنبش مهم است که به یک عنصر یا قدرت سیاسی تبدیل شود. ما در مجارستان دیدگاه خاص خود را نسبت به مسائل جاری و آینده کشور داریم و باید زمینه تحقق آنرا فراهم آوریم. ما باید چه در خیابان و چه در پارلمان، در هر دو بعد، بتوانیم به طرح نظرات خود بپردازیم.»

معترضان به میزبانی بوداپست از بازیهای المپیک نبود زیرساخت های لازم و شرایط بد اقتصادی را مهمترین دلایل مخالفت خود اعلام می کنند. این در حالیست که بوداپست برای این میزبانی نیاز به سرمایه گذاری ویژه ای به ارزش ۲.۴ میلیارد یورو دارد.

آتیلا جوهاش تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است: « بازیهای المپیک از جهاتی برای بوداپست و در مجموع برای کل کشور اهمیت دارد. با اینحال قشر وسیعی از جامعه با برگزاری آن مخالفند. با مشاهده شمار رو به افزایش امضا کنندگان می توانید به این امر پی ببرید که یک نیروی اعتراضی قدرتمند درحال شکل گیری است.»

میزبان نهایی بازیهای المپیک ۲۰۲۴ از میان شهرهای پاریس، لس آنجلس و بوداپست روز ۱۳ سپتامبر آینده در لیما انتخاب خواهد شد.

مطالب مرتبط