گامبیا، یک روز پس از خروج یحیی جامع از کشور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گامبیا، یک روز پس از خروج یحیی جامع از کشور

مردم گامبیا پس از دو دهه روز یکشنبه را بدون یحیی جامع در کشور خود آغاز کردند. یک روز قبل آقای جامع، رئیس جمهوری پیشین گامبیا کشور را ترک کرد و روانه گینه شد. آقای جامع که حدود ۲۲ سال رهبر کشور بود، یک ماه قبل در انتخابات از آداما بارو شکست خورد.

آقای بارو که در کشور سنگال است قرار است بزودی به گامبیا بازگردد.

یک روز پس از خروج رئیس جمهوری گامبیا از این کشور مردم شهر بانجول، پایتخت این کشور، درباره احساسی می گویند که مدتهاست آن را تجربه نکرده بودند.

یکی از اهالی بانجول می گوید: «امروز من خوشحال هستم چون یحیی جامع کشور را ترک کرده است. امروز همه آرامش پیدا کرده اند. امروز خوشحال هستیم.»

فرد دیگری می گوید: «قبلا انگار همه در زندان بودیم. اما حالا به آزادی رسیده ایم. یحیی جامع عامل درد و رنج ما بود.»

گفته می شود که رئیس جمهوری پیشین گامبیا بزودی روانه گینه استوایی می شود تا زندگی در تبعید را در این کشور آغاز کند.

یکی از مهمترین اقدامات یحیی جامع تغییر نام رسمی کشور گامبیا به «جمهوری اسلامی گامبیا» بود.