آغاز به کار مجمع جهانی اقتصاد در داووس

آغاز به کار مجمع جهانی اقتصاد در داووس
نگارش از Soroush Alavi

مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس کار خود را روز سه شنبه آغاز کرد و بمدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس کار خود را روز سه شنبه آغاز کرد و بمدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

اجلاس داووس همانند سالهای گذشته کارآفرینان، مدیران، مقامات سیاسی و صاحب نظران را گردهم آورده تا درباره مشکلات و چالشهای مهم اقتصادی در دنیا بحث و تبادل نظر کنند.

لی هاول، مدیر مجمع جهانی اقتصاد داووس گفت: «تعهد تنها یک کلمه نیست بلکه عمل است. اینجا گردهم آمده ام تا ظرفیتها و چالشهای پیش روی را شناسایی کنیم. این تنها مربوط به دولتها، شرکتها، دانشگاهی ها و یا کارآفرینان نمی شود بلکه شامل همه می شود. باید بصورت جمعی درباره چالشها تفکر کنیم.»

چهل و هفتمین دوره مجمع داووس در فضایی تشکیل شده که در بریتانیا مردم با شرکت در همه پرسی به برکسیت رای دادند. در آمریکا نیز دونالد ترامپ از جمله مخالفان سرسخت اجرای معاهدات تجارت آزاد قدرت را در دست می گیرد.

سارا شپل، خبرنگار اعزامی یورونیوز به مجمع داووس می گوید: «دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا اگر چه در این اجلاس غایب است اما توجه همگان را به خود جلب کرده و همه درباره او صحبت می کنند. وی در مرکز بحثها و مناظرات مربوط به وضعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی دنیا در سالهای پیش رو قرار گرفته است.»

مطالب مرتبط