فوتبالیستها به دیدار بی خانمان ها در ایتالیا رفتند

فوتبالیستها به دیدار بی خانمان ها در ایتالیا رفتند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه پائولو دیبالا و خوان ایتوربه، دو فوتبالیست از کشورهای آرژانتین و پاراگوئه که در باشگاههای ایتالیا مشغول بازی هستند به کمک بی خانمانهای شهر تورین ایتالیا…

خبر کوتاه

پائولو دیبالا و خوان ایتوربه، دو فوتبالیست از کشورهای آرژانتین و پاراگوئه که در باشگاههای ایتالیا مشغول بازی هستند به کمک بی خانمانهای شهر تورین ایتالیا رفتند.

در پی درخواست یک سازمان غیردولتی در فیسبوک برای کمک به بی خانمانها در این شهر، آنها نیز مانند بسیاری دیگر از داوطلبان، در سرمای زمستانی با خرید تعدادی پتو به دیدن بی خانمانها رفتند.

سازمان غیردولتی Comunità Sant’Egidio اعلام کرد انتشار این درخواست در فیسبوک، باعث شد پول کافی برای خرید مایحتاج بی خانمانها فراهم شود.

مطالب مرتبط