فرانسه نخست وزیر سابق جمهوری کوزوو را پس از هشت روز بازداشت آزاد کرد

فرانسه نخست وزیر سابق جمهوری کوزوو را پس از هشت روز بازداشت آزاد کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دستگاه قضایی فرانسه راموش هارادیناج، نخست وزیر سابق جمهوری کوزوو را پس از هشت روز بازداشت آزاد کرد.

خبر کوتاه

دستگاه قضایی فرانسه راموش هارادیناج، نخست وزیر سابق جمهوری کوزوو را پس از هشت روز بازداشت آزاد کرد. این اقدام در پی درخواست دولت کوزوو صورت گرفته است.

بازداشت راموش هارادیناج چهارشنبه هفته گذشته و در پی درخواست دولت صربستان انجام شده بود. صربستان وی را به جنایت جنگی در فاصلۀ سالهای ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ متهم کرده است.

راموش هارادیناج که از فرماندهان سابق ارتش آزادیبخش کوزوو بوده در سال ۲۰۱۲ در دادگاه بین المللی کیفری مورد محاکمه قرار گرفت و از اتهامات وارده تبرئه شد.

مطالب مرتبط