داکار؛ جایگاه اول از آن سریعترینهای روز نشد

داکار؛ جایگاه اول از آن سریعترینهای روز نشد
نگارش از Euronews

در رقابتهای رالی داکار شاهد روزی عجیب بودیم.

در رقابتهای رالی داکار شاهد روزی عجیب بودیم. سریعترینهای این روز نفر اول مسابقه نبودند. به عنوان نمونه در قسمت موتورسواران میشل مژ فرانسوی یا وجود اینکه سریعتر از رقبا مسیر مسابقه را پیمود اما بدلیل خطا به تصمیم داوران یک ساعت جریمه شد و خوان باردا نفر دوم مسابقه این روز رالی جای او را گرفت.

در بخش خودروها سباستین لوب با وجود اینکه سریعترین زمان ممکن را بدست آورد اما داوران ده دقیقه به استفان پترهانسل اهدا کردند تا او لقب برترین راننده روز را بگیرد. پترهانسل در جدول رده بندی کلی مسابقات نیز در جایگاه اول است.

مطالب مرتبط