وزیر امور زنان آلمان به دنبال برابری دستمزدها بین زنان و مردان است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وزیر امور زنان آلمان به دنبال برابری دستمزدها بین زنان و مردان است

وزیر امور زنان آلمان می گوید به دنبال برابری دستمزدها بین زنان و مردان است. برای این منظور او طرحی را تنظیم کرده که به زنان شاغل امکان می دهد تا دستمزدهایشان را با همکاران مرد خود مقایسه کنند.

به گفته مانوئلا شوزیگ، وزیر امور زنان آلمان (و عضو حزب دموکرات سوسیال)، این طرح موجب کاهش اختلاف جنسیتی در پرداخت دستمزدها خواهد شد. خانم شوزیگ گفت برای مقابله با اختلاف درآمد حاصل از کار در بین مردان و زنان، شفافیت بیشتر در نحوه پرداخت دستمزدها ضروری است. او همچنین افزود: «نکته اصلی و مهم این طرح، پرداخت برابر در ازای کار برابر برای مردان و زنان و شفاف کردن چارچوب ها و شیوه محاسبه دستمزدهاست بگونه ای که هر کس بداند کارش سزاوار چه میزان پرداخت از سوی کارفرماست.»

بر اساس این طرح تازه، شرکت ها ملزم خواهند بود بدون افشای میزان حقوق کارکنان خود، چارچوب و شیوه محاسبه دستمزدهای آنها را منتشر کنند. این طرح با مخالفت بخش های صنعتی روبرو شده است.