شمار قربانیان سیگار تا سال ۲۰۳۰ یک سوم بیشتر می شود

شمار قربانیان سیگار تا سال ۲۰۳۰ یک سوم بیشتر می شود
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مصرف دخانیات سالانه بیشتر از یک میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر و آسیب وارد می کند.

خبر کوتاه
مصرف دخانیات سالانه بیشتر از یک میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضرر و آسیب وارد می کند.

سیگار تا سال ۲۰۳۰ میلادی یک سوم بیشتر از سال ۲۰۱۷ در جهان قربانی می گیرد. همه ساله مصرف سیگار در حدود ۶ میلیون قربانی در جهان می گیرد و این مقدار تا سال ۲۰۳۰ به ۸ میلیون در سال می رسد.

مطالب مرتبط