اعتصاب کارکنان مترو در لندن میلیونها نفر را سرگردان کرد

اعتصاب کارکنان مترو در لندن میلیونها نفر را سرگردان کرد
نگارش از Euronews

اعتصاب کارکنان متروی شهر لندن میلیونها مسافر را در روز اول هفته در پایتخت بریتانیا سرگردان کرد.

اعتصاب کارکنان متروی شهر لندن میلیونها مسافر را در روز اول هفته در پایتخت بریتانیا سرگردان کرد.

اتحادیه های کارگری مترو که کارکنان را نمایندگی می کنند اعلام کرده بودند که کارکنان مترو از ساعت ۶ بعد از ظهر روز یکشنبه به مدت ۲۴ ساعت دست از کار می کشند.

این اعتصاب باعث شده است که صفهای طولانی برای اتوبوسها تشکیل شود.

اعتصاب اخیر تازه ترین واکنش دو اتحادیه کارگری به تصمیم شرکت اداره کننده حمل و نقل عمومی در لندن مبنی بر تعطیل کردن باجه های فروش بلیت است. تصمیمی که از مدتها قبل مایه اختلاف بین کارفرما و کارکنان شده است. اتحادیه های صنفی کارگران می گویند با عملی شدن این تصمیم صدها نفر شغل خود را از دست می دهند.

شرکت متروی لندن می گوید به چنین صرفه جویی نیاز دارد تا مجبور نشود قیمت بلیتها را افزایش دهد.

شرکت اداره کننده متروی لندن گفته است که خطوط متروی منطقه مرکزی شهر تعطیل شده است.

مطالب مرتبط