شورش نظامیان به چند شهر بزرگ ساحل عاج سرایت کرد

شورش نظامیان به چند شهر بزرگ ساحل عاج سرایت کرد
نگارش از Euronews

تیراندازی ها و شورشی که از شهر «بواکه» ساحل عاج آغاز شد به چند شهر بزرگ دیگر از جمله آبیجان، پایتخت اقتصادی و نیز شهر «مان» سرایت کرده است.

تیراندازی ها و شورشی که از شهر «بواکه» ساحل عاج آغاز شد به چند شهر بزرگ دیگر از جمله آبیجان، پایتخت اقتصادی و نیز شهر «مان» سرایت کرده است.

گروهی از نظامیان از دیروز جمعه با یورش به پاسگاه های پلیس و غارت سلاح ها، بواکه دومین شهر بزرگ ساحل عاج را به کنترل خود گرفته اند.

شهر بواکه در طول جنگ داخلی از ساحل ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میلادی که ساحل عاج یکپارچه شد، محل استقرار شورشیانی بود که نیمه شمالی این کشور را در کنترل خود داشتند.

گزارش ها حاکی است اکثر نظامیان متمرد شورشیان سابق هستند که در ارتش ساحل عاج ادغام شده اند.

نظامیان شورشی خواهان افزایش دستمزد و مزایای خود هستند و به نظر می رسد هدفشان کودتا و سرنگونی دولت نیست.

یک نماینده پارلمان گفته است که هر کدام از نظامیان شورشی ۸ هزار دلار پول و یک واحد مسکونی طلب می کنند.

دولت از نظامیان شورشی خواسته است تا به پادگان ها بازگردند و صلحبانان سازمان ملل متحد به حرکت درآمده اند تا از درگیری های احتمالی و شکل گیری بحران جلوگیری کنند.

مطالب مرتبط