شورش گروهی از نظامیان در ساحل عاج

شورش گروهی از نظامیان در ساحل عاج
نگارش از Euronews

گروهی از نظامیان در دو شهر ساحل عاج با سرپیچی از ارتش، انبارهای سلاح را اشغال کردند و شروع به تیراندازی کردند.

گروهی از نظامیان در دو شهر ساحل عاج با سرپیچی از ارتش، انبارهای سلاح را اشغال کردند و شروع به تیراندازی کردند.

شماری از این افراد در شهر بواکه، دومین شهر بزرگ ساحل عاج، به دو پاسگاه پلیس حمله کرده اند.

هنوز دلیل این اقدام نظامیان مشخص نیست اما به نظر می رسد آنها به دستمزد پایین خود اعتراض دارند.

به گزارش خبرگزاریها از نقاط مختلف شهر صدای تیراندازی شنیده شده است. خبرگزاری رویترز از قول یکی از شهروندان شهر بواکه گزارش کرده است که خیابانهای شهر کاملا خلوت شده اند.

مطالب مرتبط