دادستانی کل ترکیه: حکم جلب ۳۸۰ بازرگان صادر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادستانی کل ترکیه: حکم جلب ۳۸۰ بازرگان صادر شد

به گزارش رسانه های ترکیه٬ دادستانی کل این کشور حکم جلب ۳۸۰ بازرگان را صادر کرده است. این حکم در راستای تحقیقات پیرامون کودتای نافرجام تابستان گذشته صادر شده است.
این بازرگانان به حمایت مالی از فتح الله گولن متهم هستند. مقامات ترکیه این روحانی را که در آمریکا مقیم است٬ مسئول برنامه ریزی و تدارک آن کودتا دانسته اند. اتهاماتی که گولن رد کرده است.