نصب حفاظ آهنی بروی دیوار کلیسای سنت بندیکت در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نصب حفاظ آهنی بروی دیوار کلیسای سنت بندیکت در ایتالیا

خبر کوتاه

مقامات شهر نورسیا برای جلوگیری از سقوط دیوار کلیسای تاریخی سنت بندیکت، یک حفاظ آهنی به روی این دیوار نصب کردند.

این حفاظ آهنی در دو طرف دیوار مقابل این کلیسا نصب شده و به گفتۀ مسئولان این شهر، خطر سقوط این دیوار را از بین برده است. مقامات این شهر می گویند با ایمن سازی این دیوار که در معرض ریزش بود، کار بازسازی این کلیسا به زودی آغاز خواهد شد.

کلیسای سنت بندیکت که یکی از قدیمی ترین کلیساهای ایتالیاست، در اثر دو زلزله ای که در ماه اکتبر در این منطقه بوقوع پیوست خسارات زیادی دیده و نیمه ویران شده است.