آنفلوآنزای مرغی؛ کشتار گسترده مرغابی ها در جنوب غربی فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آنفلوآنزای مرغی؛ کشتار گسترده مرغابی ها در جنوب غربی فرانسه

پرورش دهندگان طیور در جنوب غربی فرانسه در شوک گسترش بیماری آنفلوآنزی مرغی هستند که آنها را مجبور به کشتار گسترده مرغابی ها کرده است. موضوعی که پرورش دهندگان طیور بشدت از آن خشمگین اند.۱۵۰ شهرستان در فرانسه تا ۲۰ ژانویه شامل طرح ذبح گسترده مرغابی ها هستند.

فیلیپ بارون، رئیس انجمن «ژرس»، انجمن مرغداری و تولید «فوآگره»(جگر چرب) می گوید: «در حال حاضر از ما خواسته اند که بدون پرداخت غرامت، بیکار شویم. این خواسته، پیامدها، و درک و هضمش برای ما دشوار است. در کل وضع خوبی نداریم.»

بیش از ۳۰۰ هزار مرغابی تاکنون در این منطقه ذبح شده اند اما منطقه جدیدی که روز پنج شنبه شامل گسترش این ویروس شده با ذبح بیش از یک میلیون مرغابی مواجه است که خسارتی بالغ بر ۸۰ میلیون یورو را شامل می شود.