معرفی وزرای دولت جدید رومانی به رهبری حزب سوسیال دموکرات

معرفی وزرای دولت جدید رومانی به رهبری حزب سوسیال دموکرات
نگارش از Euronews

لیویو دراگنئا، رهبر حزب سوسیال دموکرات رومانی که حزبش مامور تشکیل دولت جدید این کشور شده است اعضای کابینه آینده را معرفی کرد.

لیویو دراگنئا، رهبر حزب سوسیال دموکرات رومانی که حزبش مامور تشکیل دولت جدید این کشور شده است اعضای کابینه آینده را معرفی کرد.

بنا به فهرست ارائه شده از سوی رهبر حزب سوسیال دموکرات، چهار سمت وزارت به اتحاد لیبرالها و دموکراتها به عنوان شریک ائتلافی اختصاص یافته است.

سورین گریندونو، نخست وزیر رومانی می گوید: «ما دولتی سیاسی هستیم. نتیجه آن هم ائتلاف سوسیال دموکراتها با اتحاد لیبرالها و دموکراتها است. کارهای سیاسی جای دیگری صورت گرفته و ما اینجا هستیم که کشور را اداره کنیم.»

قرار است جلسه رای اعتماد به دولت جدید رومانی روز چهارشنبه در پارلمان این کشور برگزار شود.

نیکوسور دان، رئیس اتحاد نجات رومانی می گوید: «این دولت از افراد ضعیف تشکیل شده است. تنها معیار برای معرفی وزرای پیشنهادی اطاعت از آقای دراگنئا بوده است.»

رومانی که ده سال پیش به اتحادیه اروپا پیوست مدتها است که با معضل فساد گسترده دست به گریبان است و دارای بیشترین میزان فساد در میان کشورهای عضو این اتحادیه است.

مطالب مرتبط