روزهای خاکستریِ پکن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روزهای خاکستریِ پکن

آلودگی هوا در پکن زندگی میلیون ها ساکن این شهر را خاکستری کرده است. بسیاری از چینی های پایتخت هر سه روز سال نوی جدید را بدلیل وضعیت اضطراری آلودگی هوا در خانه سپری کرده اند. برای اولین بار در سال جاری هشدار قرمز آلودگی در پکن و ۲۳ شهر دیگر چین نیز صادر شده است.
برخی از بزرگراه ها در شمال و شمال شرق چین به روی خودروها بسته شده و افق دید در راه های این مناطق به زیر یک کیلومتر رسیده است.

یکی از ساکنان پکن می گوید: «کسی مه غلیظ و غبار ناشی از آلودگی را دوست ندارد. آلودگی زندگی افراد را به خطر می اندازد. هر روز در شبکه های اجتماعی و رسانه ها درباره خطرهای ناشی از آلودگی هوا می خوانیم و این موضوع باعث ناراحتی و افسردگی است.»

مردی هم می گوید: «واقعا ناراحتم. یک فرزند دارم و نمی توانم همواره او را در خانه نگاه دارم. او حتی نمی تواند دیگر غروب و طلوع آفتاب را ببیند. آلودگی عامل وحشت ماست. همه جا خاکستری است. نمی دانم واقعا آینده ما چه خواهد بود.»
سالانه دست کم ۷۵۰ هزار نفر در چین به علت آلودگی هوا جانشان را از دست می دهند. در۱۰ سال اخیر، آمار سرطان ریه تا ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.