مشاهیری که در سال ۲۰۱۶ چشم از جهان فرو بستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مشاهیری که در سال ۲۰۱۶ چشم از جهان فرو بستند

جهان در سال ۲۰۱۶ شاهد درگذشت چهره های مهمی در عرصه های مختلف از جمله ورزش و هنر بود. یورونیوز نگاهی به مشاهیری انداخته است که در سال ۲۰۱۶ چشم از جهان فروبستند.