سیلاب در بولیوی جان هشت نفر را گرفت

سیلاب در بولیوی جان هشت نفر را گرفت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بارش شدید باران در برخی از شهرهای غرب بولیوی موجب جاری شدن سیل در این منطقه بویژه استان کوچابامبا شده است.

خبر کوتاه

بارش شدید باران در برخی از شهرهای غرب بولیوی موجب جاری شدن سیل در این منطقه بویژه استان کوچابامبا شده است. به گفتۀ مقامات این استان، در نتیجۀ این سیل دست کم هشت نفر جان خود را از دست داده اند.

میزان بارش در برخی از مناطق بیش از ۱۰ سانتی متر عنوان شده و در پنج استان بولیوی نیز وضعیت نارنجی اعلام شده است.

عبور و مرور در جاده ها و خیابان ها به دلیل حجم زیاد آب با اختلال همراه است. این سیلاب ها شدیدترین از نوع خود طی ۲۵ سال گذشته در این کشور است.

مطالب مرتبط