نماینده پارلمانی بامیان در کابل مجروح شد

نماینده پارلمانی بامیان در کابل مجروح شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه انفجار یک بمب در کابل، پایتخت افغانستان سبب مجروح شدن شماری غیرنظامی از جمله یکی از اعضای پارلمان این کشور شد.

خبر کوتاه

انفجار یک بمب در کابل، پایتخت افغانستان سبب مجروح شدن شماری غیرنظامی از جمله یکی از اعضای پارلمان این کشور شد. فرخ بهشتی، نماینده ولایت بامیان به همراه پسرش در میان مجروح شدگان این حادثه هستند. مسوولیت این بمبگذاری را فرد یا گروهی برعهده نگرفته است. هفته گذشته نیز یکی دیگر از نمایندگان پارلمان افغانستان هدف سوءقصد یک بمبگذاری انتحاری قرار گرفت. در این رویداد دست کم هفت تن کشته شدند.

مطالب مرتبط