رئیس جمهوری سابق آرژانتین به «فساد مالی» در زمان خدمت متهم شد

رئیس جمهوری سابق آرژانتین به «فساد مالی» در زمان خدمت متهم شد
نگارش از Euronews

دادگاهی در آرژانتین، کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس جمهوری سابق این کشور را به «فساد مالی» در زمان خدمت متهم کرد.

دادگاهی در آرژانتین، کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس جمهوری سابق این کشور را به «فساد مالی» در زمان خدمت متهم کرد.

خانم فرناندز متهم است که با استفاده از نفوذ خود، مناقصه های عمومی را به نزدیکان خود واگذار کرده بود.

پیش تر رسانه های آرژانتین او را متهم کرده بودند که در نقل و انتقال غیرقانونی ارز مشارکت داشت.

پیش تر زمانی که این اتهامها در رسانه های آرژانتین مطرح شده بود، رئیس جمهوری سابق این کشور گفته بود که این اتهامها با انگیزه های سیاسی مطرح شده اند.

خانم فرناندز، سیاستمدار چپگرای آرژانتین سال گذشته میلادی پس از هشت سال از قدرت کنار رفت و یک سیاستمدار راستگرا جانشین او شد.

مطالب مرتبط