رهبر سوسیال دموکرات های رومانی: «رئیس جمهوری می خواهد بحران ایجاد کند»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رهبر سوسیال دموکرات های رومانی: «رئیس جمهوری می خواهد بحران ایجاد کند»

رهبر حزب سوسیال دموکرات رومانی در واکنش به پذیرفته نشدن نامزد این حزب برای مقام نخست وزیری از سوی رئیس جمهوری این کشور می گوید که «رئیس دولت می خواهد در رومانی بحرانی سیاسی ایجاد کند.»

لیویو دراگنیا گفت: «این تصمیمی آسان نیست ولی ما به سرعت بررسی می کنیم و اگر به نتایجی دست یابیم که نشان دهد برای کشور خوب است تا وی در مقام ریاست جمهوری تعلیق شود، در آن صورت تردید نمی کنم.»

حزب سوسیال دموکرات دو هفته پیش تر در انتخابات پارلمانی با اختلاف قابل توجهی از رقبایش پیروز شده بود. سویل شهیده که ۵۲ ساله است یکی از اعضای جامعه ۶۵ هزار نفری مسلمانان رومانی است.

کلاوس یوهانیس، رئیس جمهوری رومانی درخصوص خانم شهیده گفته است: «من به دقت مزایا و معایب را بررسی کرده و تصمیم گرفته ام که وی را نپذیرم. بنابراین، من از حزب سوسیال دموکرات درخواست کرده ام تا نامزد دیگری را معرفی کنند.»