هنرنمایی بابانوئل در رودخانه ای در ویرجینیای آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هنرنمایی بابانوئل در رودخانه ای در ویرجینیای آمریکا

خبر کوتاه

بابانوئل در شهر الکساندریا واقع در ایالت ویرجینیای آمریکا با مهارت ویژه ای بر سطح آب هنرنمایی کرد و گوزن هایش هم او را همراهی کردند. بابا نوئل به سنت هر ساله در رودخانه پوتوماک اسکی کرد.