آنگلا مرکل و سؤال هایی که حادثه برلین برانگیخته است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آنگلا مرکل و سؤال هایی که حادثه برلین برانگیخته است

خبر کوتاه

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان پس از کشته شدن مظنون حمله تروریستی برلین در ایتالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «مورد عامری سوالات زیادی برانگیخته است، سوالاتی که تنها به این حادثه بر نمی گردد بلکه به زمان پیش از وقوع آن یعنی از وقتی که او در ژوئیه سال ۲۰۱۵به آلمان آمد، بر می انگیزد. ما در حال حاضر مشغول مطالعه این هستیم که اقداماتمان تا چه حد باید تغییر کند.»

وی افزود: «دموکراسی ما و حکومت مبتنی بر قانونمان، ارزش هایمان و انساندوستی ما با تروریسم که از نفرت آکنده است در تضاد قرار دارد و قویتر از آن است.»