شاهدان از حمله با کامیون با بازارچه نوئل برلین می گویند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شاهدان از حمله با کامیون با بازارچه نوئل برلین می گویند

حمله با کامیون به حاضران در یک بازارچۀ کریسمس در برلین دست کم ۱۲ کشته و ۵۰ مجروح برجای گذاشته است. برخی از کسانیکه از نزدیک شاهد این حادثه بودند ماجرا را برای رسانه ها شرح داده اند.

یک نوجوان حاضر در محل این حمله که شامگاه دوشنبه بوقوع پیوست، به خبرنگاران می گوید: «این کامیون به اینجا نزدیک شد و خیلی راحت به سمت مردم حرکت کرد. من کمی دورتر بودم، دیدم که چطور تا اینجا رسید و سپس فرار کرد. بعد از آن صدای شلیک شنیدم و دوباره که به اینجا برگشتم تقریبا بعد از دو دقیقه پلیس ها اینجا بودند و کامیون را کنترل کرده بودند.»

یک گردشگر نیز از مشاهدات خود در مورد این حادثه می گوید: «در حال ترک اینجا بودیم که این کامیون بزرگ وارد شد، درست از کنار من و دوست دخترم رد شد. فکر می کنم سه متر بیشتر با من فاصله نداشت و از پنج متری دوست دخترم رد شد. کامیون از محل ورودی این بازارچه وارد شد و پس از عبور از موانع به سمت مردم راهش را ادامه داد.»

پلیس در رابطه با این حمله یک نفر را دستگیر کرده و جسد فردی هم در کامیون مورد نظر کشف شده که گفته می شود متعلق به رانندۀ لهستانی این کامیون بسرقت رفته است.

حمله در بازارچۀ نوئل برلین یادآور حملۀ مشابهی در شهر نیس در جنوب فرانسه است که ۸۴ کشته برجای گذاشت.