درهای قلعه تاریخی حلب به روی گردشگران باز شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درهای قلعه تاریخی حلب به روی گردشگران باز شد

فقط چند روز پس از این که نیروهای دولت سوریه توانستند بخش شرقی حلب را از شورشیان مسلح پس بگیرند، گردشگران اجازه پیدا کردند که قلعه های تاریخی این منطقه تاریخی بازدید کنند.

دولت سوریه تلاش می کند با این کار نشان بدهد که به طور کامل کنترل شرق حلب را به دست گرفته است و امنیت در آن حاکم است.

کنترل این منطقه از چهار سال قبل در اختیار شورشیان مسلح مخالف بشار اسد بود اما هفته گذشته نیروهای دولت سوریه توانستند با حمایت نیروی هوایی روسیه، آن را پس بگیرند

یکی از گردشگران عرب می گوید: «من می ترسیدم که به اینجا بیایم اما به من گفته شد که حتما در این بازدید شرکت کنم. من تفاوت زیادی در این منطقه نسبت به گذشته ندیدم. اگر ارتش سوریه از اینجا محافظت نمی کرد، من هم مثل خرابه های این قلعه از بین می رفتم.»

به گفته سازمان ملل متحد، همچنان وضعیت هزاران نفر از غیرنظامیان در شهر بحرانی است چون در مناطقی گرفتار شده اند که امکان وقوع درگیری در آنها وجود دارد.

صبح جمعه عملیات خارج کردن افراد محاصره شده در این منطقه بار دیگر متوقف شد. دولت سوریه شورشیان مسلح را به بی توجهی به آتش بس متهم کرده است. شورشیان مسلح هم نیروهای شبه نظامی حامی دولت را به تیراندازی به سمت خودروهای حامل غیرنظامیان متهم کردند.