اسکی: الکسی پنتورو در صدر رقابتهای مارپیچ بزرگ

اسکی: الکسی پنتورو در صدر رقابتهای مارپیچ بزرگ
نگارش از Euronews

الکسی پنتورو انتظار تماشاگران فرانسوی را در وال دیزر به خوبی برآورده کرد.

الکسی پنتورو انتظار تماشاگران فرانسوی را در وال دیزر به خوبی برآورده کرد. این اسکی باز فرانسوی روز شنبه بر روی پیست “فس دو بلوارد” موفق شد دومین پیروزی در رقابت های مارپیچ بزرگ فصل را به نام خود ثبت کند.

پنتورو در هر دو نمایش خود برتر از رقبا بود و در مجموع با ثبت رکورد ۲ دقیقه و ۲ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه بالاتر از مارسل هیرشر اتریشی در مکان نخست قرار گرفت.

الکسی پنتورو اینک با ۲۶۰ امتیاز بالاتر از مارسل هیرشر در صدر جدول رقابت های مارپیچ بزرگ جام جهانی اسکی آلپاین قرار دارد.

مارسل هیرشر اتریشی که چهار بار فاتح گوی بزرگ بلورین جام جهانی اسکی آلپاین شده، در سومین مسابقه مارپیچ بزرگ فصل با ۲۳ صدم ثانیه اختلاف نسبت به پنتورو در مکان دوم ایستاد. هیرشر در حال حاضر با ۳۶۰ امتیاز، صدر جدول کلی جام جهانی اسکی آلپاین را به خود اختصاص داده است.

مکان سوم مسابقه مارپیچ بزرگ وال دیزر نیز به هنریک کریستوفرسن نروژی تعلق گرفت که با بیش از یک ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول و دوم مسیر مسابقه را اسکی کرد.

مطالب مرتبط