زرافه ها در خطر انقراض هستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زرافه ها در خطر انقراض هستند

خبر کوتاه

زرافه ها در خطر انقراض قرار دارند. به گزارش اتحادیۀ بین المللی حفاظت از محیط زیست، تعداد گونه های مختلف زرافه ها از سال ۱۹۸۰ به اینسو ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد.

این سازمان در لیست قرمز گونه های در خطر خود برای امسال تعداد این حیوان در جهان را ۹۸۰۰۰ زرافه تخمین می زند در حالیکه در سال ۱۹۸۵ تعداد زرافه های جهان نزدیک به ۱۶۳۰۰۰ از نوع گونه های مختلف بوده است.

شکار بی رویه بویژه در کشورهای آفریقایی از جمله دلایل کاهش زرافه ها در جهان عنوان می شود. از آلودگی هوا و خشکسالی نیز بعنوان دیگر دلایلی که به مرگ زرافه ها و انقراض آنها منجر می شود نام می برند.