واکنش چپ و راست فرانسه به نامزدی مانوئل والس برای ریاست جمهوری

واکنش چپ و راست فرانسه به نامزدی مانوئل والس برای ریاست جمهوری
نگارش از Euronews

اعلام نامزدی مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه برای انتخابات درون حزبی چپ های این کشور با واکنش هایی از سوی سیاستمداران این کشور روبرو شده است.

اعلام نامزدی مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه برای انتخابات درون حزبی چپ های این کشور با واکنش هایی از سوی سیاستمداران این کشور روبرو شده است.

بنوآ آمون، از دیگر نامزدهای چپ دربارۀ هم حزبی خود و نخست وزیر فرانسه می گوید: «او چپ فرانسه را به چند دسته تقسیم کرده و توانایی یکی کردن این جناح را در این مدت کم ندارد.»

مانوئل والس طی دوران نخست وزیری بارها به دلیل ارائۀ طرح یا دفاع از لوایحی در مجلس و در داخل کشور با مخالفت های شدیدی روبرو بود که از آنجمله می توان به لایحۀ اصلاحات قانون کار اشاره کرد که چندین ماه اعتصاب و اعتراض را به همراه داشت.

تیری سولر، سخنگوی فرانسوآ فیون، نامزد راست میانه برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در بارۀ مانوئل والس می گوید: «او و فرانسوآ اولاند مشترکا مسئول بیلان کاری [دولت سوسیالیست ها] که بیلان بدی هم هست چرا که یک میلیون بیکار بیشتر از قبل داریم.»

مانوئل والس که به دلیل نامزدی در این انتخابات باید از سمت خود استعفا بدهد، می گوید وظیفه دارد چپ ها را متحد کند. وی نامزدی خود را برای انتخابات درون حزبی چپ ها را در حالی اعلام کرد که چند روز پیش فرانسوآ اولاند، رئیس جمهوری فرانسه از عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داد.

مطالب مرتبط