نجات معجزه آسای عابر پس از برخورد دو خودرو در لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Banafsheh Soleimani
نجات معجزه آسای عابر پس از برخورد دو خودرو در لهستان

عابری پیاده در شهر کالیش در لهستان روز سه شنبه گذشته به شکل معجزه آسا از تصادفی که می توانست به قیمت جانش تمام شود، نجات یافت.

تصادف شدید دو خودرو در یک چهارراه یکی از خودروها را به سمت پیاده‌رو منحرف کرد. پایه یک تابلوی ایمنی در پیاده‌رو، مانع از برخورد این خودرو با عابر پیاده شد.

در این حادثه رانندگان هیچکدام از دو خودرو آسیب جدی ندیدند.