دستگیری یک رهبر فراری مافیا در ایتالیا

دستگیری یک رهبر فراری مافیا در ایتالیا
نگارش از Euronews

پلیس ایتالیا روز پنجشنبه رهبر فراری گروه قدرتمند مافیایی “درانگتا” را در مخفیگاه او در ناحیه کالابریا در جنوب کشور دستگیر کرد.

پلیس ایتالیا روز پنجشنبه رهبر فراری گروه قدرتمند مافیایی “درانگتا” را در مخفیگاه او در ناحیه کالابریا در جنوب کشور دستگیر کرد.
مارچلو پشه، هنگام دستگیری مسلح نبود و مقاومتی نکرد.

او که در ماه آوریل سال ۲۰۱۰ از دست پلیس فرار کرده بود به اتهام فعالیت های مافیایی، بطور غیابی به شانزده سال و هشت ماه زندان محکوم شده بود.

در خانه محل اختفای او تعدادی کتاب از جمله کتابهایی از مارسل پروست و ژان پل سارتر پیدا شده است اما تخصص وی نه ادبیات که حوزه جنایت است.

مارچلو پشه ۵۲ ساله که تخلص او “بالرین” است مظنون به ریاست شبکه وسیع قاچاق مواد مخدر و صدور فرمان قتل چندین نفر است.
او در کارهای غیرقانونی خود از پناهندگان استفاده می کرد.

آنچه مطرح می شود بخش آشکار کوه یخ و تنها قسمتی از فعالیت های سیاهی است که این گروه مافیایی انجام می دهد ولی ارتباط ها و نفوذ آن به آمریکای جنوبی و فعالیت های مشکوک بین المللی از جمله قاچاق اسلحه هم گسترش می یابد.

شبکه تبهکار “درانگتا” بخشی از تجارت بین المللی کوکایین را در دست دارد و از این رو قویترین باند تبهکار در اروپا محسوب می شود.

مطالب مرتبط