فیدل کاسترو؛ روایت یک زندگی

فیدل کاسترو؛ روایت یک زندگی

فیدل کاسترو، بانفوذترین چهره قرن بیستم، جمعه شب در هاوانا پایتخت کوبا درگذشت. این ویدئو عکس هایی از مراحل مختلف زندگی او از کودکی تا روزهای پایانی زندگیش را به نمایش گذاشته است.

فیدل کاسترو، بانفوذترین چهره قرن بیستم، جمعه شب در هاوانا پایتخت کوبا درگذشت. این ویدئو عکس هایی از مراحل مختلف زندگی او از کودکی تا روزهای پایانی زندگیش را به نمایش گذاشته است.

تازه‌ترین ویدیو