نقش رئیس جمهوری کره جنوبی در رسوایی فساد دوستانش «قابل توجه» است

نقش رئیس جمهوری کره جنوبی در رسوایی فساد دوستانش «قابل توجه» است
نگارش از Masoud Imani Kalesar

پارلمان کره جنوبی بررسی اتهامات وارده به «پارک گئون های» رئیس جمهوری این کشور را به تیمی ویژه سپرده است و دادستانان می گویند نقش خانم پارک در جنجال و رسوایی فساد دوستان و دستیارانش «قابل توجه» بوده…

پارلمان کره جنوبی بررسی اتهامات وارده به «پارک گئون های» رئیس جمهوری این کشور را به تیمی ویژه سپرده است و دادستانان می گویند نقش خانم پارک در جنجال و رسوایی فساد دوستان و دستیارانش «قابل توجه» بوده است.

لی یونگ رییول، از دادستانی منطقه مرکزی سئول گفت:«رئیس جمهور پارک گئون های به همدستی در اعمال مجرمانه و تبانی با مظنونان ‘آن جونگ بِوم‘، ‘چوی سون سیل’ و ‘جئونگ هو سونگ’ مظنون است» و تیم ویژه به تحقیقات در خصوص وی ادامه می دهد.

سه نفری که دادستانی سئول از آنها نام می برد دستیاران و دوستان بسیار نزدیک خانم پارک و متهم هستند که با سوء استفاده از دوستی و نفوذ بر رئیس جمهوری به اسناد طبقه بندی شده دسترسی داشته و از شرکتهای بزرگ برای بنیادها و نهادهای دلخواه خود بسته ها و حمایت های مالی دریافت کرده اند.

ده ها هزار نفر جمعه شب طی تظاهراتی در سئول خواستار استعفای خانم پارک شدند، رئیس جمهوری که ممکن است بخاطر دستیاران و دوستانی که برایش گران تمام می شوند تا پای میز محاکمه و استیضاح هم پیش برود.

هزاران نفر از حامیان خانم پارک نیز روز جمعه در حمایت از او تظاهرات کردند.

خانم پارک بخاطر جنجالی که در کانون آن واقع شده تاکنون دو بار «عمیقا» از کره ای ها عذرخواهی کرده است.

مطالب مرتبط