ژان-ماری لوپن می تواند رهبر افتخاری حزب جبهه ملی فرانسه باقی بماند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ژان-ماری لوپن می تواند رهبر افتخاری حزب جبهه ملی فرانسه باقی بماند

بر اساس حکم دادگاهی در فرانسه ژان-ماری لوپن می تواند رهبر افتخاری حزب «جبهه ملی» این کشور باقی بماند.

دختر آقای لوپن که رهبر این حزب است، سال گذشته پدرش را از حزب اخراج کرد. دلیل اخراج آقای لوپن از حزب مربوط به اظهارات او درباره هولوکاست می شد.

وکیل آقای لوپن گفته است که بر اساس حکم دادگاه موکل او فقط می تواند رهبر افتخاری حزب باشد و به جلسات حزب دعوت شود اما حق رای نخواهد داشت.