دستگیری پنج فرد مظنون به استخدام نیرو برای داعش در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری پنج فرد مظنون به استخدام نیرو برای داعش در آلمان

خبر کوتاه

پلیس آلمان، پنج فرد مظنون به استخدام ستیزه جو برای داعش را بازداشت کرد.

به گفته پلیس، رهبر این گروه فردی عراقی و همدستانش افرادی ترک، آلمانی-انگلیسی و کامرونی هستند.

از آغاز درگیری های سوریه تا کنون، بیش از هشتصد آلمانی خاک این کشور را به مقصد سوریه و عراق و برای نبرد در کنار نیروهای داعش ترک کرده اند.