پرستاران فرانسوی اعتصاب کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرستاران فرانسوی اعتصاب کردند

پرستارانی که همیشه حاضران در بیمارستان را به رعایت سکوت دعوت می کنند، در خیابانهای فرانسه سوتها را به صدا درآوردند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان و مردم برسانند.

آنها روز سه شنبه از کار دست کشیدند تا نسبت به وضعیت دشوار کاری خود اعتراض کنند.

در شهر پاریس، پایتخت فرانسه پرستاران معترض به سمت ساختمان وزارت بهداشت راه پیمایی کردند.

اتحادیه های کارگری مختلف پرستاران، در حال مذاکره با وزارت بهداشت فرانسه برای بهبود شرایط کاری پرستاران هستند.

بسیاری از پرستاران فرانسوی اعتقاد دارند که سرمایه گذاری مناسبی در این بخش صورت نگرفته است و فشار کاری آنها برای مراقبت از بیماران بسیار زیاد است.

حدود دو ماه قبل اعلام شد که چندین پرستار در فرانسه به دلیل فشار کاری خودکشی کرده اند. اتحادیه های کارگری می گویند فشار کاری همچنین باعث شده است که بسیاری از پرستاران به دلیل بیماری نتوانند بر سر کار خود حاضر شوند. اما مدیران بیمارستانها برای جایگزین کردن پرستاران غایب، از پرستارانی استفاده می کنند که در آن بخش خاص تخصص ندارند.