افتخار به مادر شدن در ۶۲ سالگی

افتخار به مادر شدن در ۶۲ سالگی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مادری در شهر لوگو، در شمال غرب اسپانیا که از طریق لقاح مصنوعی باردار شده بود، نوزادش را به خبرنگارانی که مقابل بیمارستان جمع شده بودند، نشان می دهد.

خبر کوتاه

مادری در شهر لوگو، در شمال غرب اسپانیا که از طریق لقاح مصنوعی باردار شده بود، نوزادش را به خبرنگارانی که مقابل بیمارستان جمع شده بودند، نشان می دهد.

این موضوع از این جهت برای رسانه ها جالب بود که مادر این نوزاد دختر، ۶۲ سال سن دارد. این سومین بار است که لینا آلوارز مادر می شود.

مطالب مرتبط