اکوادور دسترسی جولیان آسانژ به اینترنت را محدود کرد

اکوادور دسترسی جولیان آسانژ به اینترنت را محدود کرد
نگارش از Euronews

جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس دولت اکوآدور را متهم کرد که دسترسی وی را به اینترنت محدود کرده اند.

جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس دولت اکوآدور را متهم کرد که دسترسی وی را به اینترنت محدود کرده اند. ویکی لیکس می گوید دسترسی جولیان آسانژ پس از انتشار ایمیل های اعضای دموکرات ها و تیم انتخاباتی هیلاری کلینتون بسیار محدود شده است.

“وزارت خارجۀ اکوادور”: http://www.cancilleria.gob.ec/en/official-communique_2/با انتشار اطلاعیه ای در این باره تاکید کرده است ویکی لیکس و جولیان آسانژ با منتشر کردن اسناد و ایمیل هایی، کارزار انتخاباتی آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهند اما اکوادور به اصل عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و عدم ایفای نقش در انتخابات داخلی به نفع یکی از کاندیداها احترام می گذارد.

وزارت خارجۀ اکوادور در این اطلاعیه می گوید برای اجتناب از جانبداری یا تاثیرگذاری در انتخابات داخلی آمریکا به نفع یکی از نامزدها، دسترسی جولیان آسانژ به اینترنت محدود شده است.

در این اطلاعیه دولت اکوادور همچنین تسریع کرده این کشور به دلیل فعالیت روزنامه نگاری جولیان آسانژ و محافظت از وی در مقابل فشاری که به بنیانگذار ویکی لیکس وارد می آمد او را تحت حمایت خود قرار داده است.

وزارت خارجۀ اکوادور علیرغم این محدودیت، از تامین امنیت بنیانگذار ویکی لیکس تا دستیابی وی به یک مکان امن بعنوان یکی از وظایف این کشور در جهت دفاع از حقوق بشر سخن گفته و تاکید کرده است جولیان آسانژ کماکان در سفارت اکوادور در لندن تا زمانی که خود بخواهد تحت حمایت دولت این کشور قرار خواهد داشت.

جولیان آسانژ از چهار سال پیش و در پی انتشار اسناد محرمانۀ دولت آمریکا بعنوان پناهنده در سفارت اکوادور در لندن بسر می برد.

مطالب مرتبط