روسی موتوجی پی ژاپن را از جایگاه اول آغاز می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روسی موتوجی پی ژاپن را از جایگاه اول آغاز می کند

در ثبت رکورد زمانی مسابقات موتوجی پی ژاپن پرافتخارترین موتور سوار جهان والنتینو روسی از تیم یاماها موفق شد با ثبت بهترین زمان ممکن اول شود تا مسابقه یکشنبه را از جایگاه اول آغاز کند.

خورخه لورنزو هم تیمی او هم با موفقیت مکان سوم را بدست آورد تا یاماها شانس اصلی برای سکوها یکشنبه باشد.

والنتینو روسی در جدول رده بندی کلی این فصل در جای دوم قرار دارد و مهمترین تهدید برای مارک مارکز موتورسوار هوندا و صدرنشین جدول است.

جالب اینکه اگر روسی در این مسابقه چهاردهم شود و مارکز اول موتورسوار اسپانیایی می تواند برای سومین دوره قهرمان رقابتهای موتوجی پی شود. البته برای قهرمانی مارکز شرط دیگر این است که لورنزو که تصادف بدی هم در پیش مسابقه شنبه داشت پایین تر از مکان چهارم را در مسابقه یکشنبه کسب کند.