حمله خمپاره ای به یک فروشگاه در آنتالیای ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله خمپاره ای به یک فروشگاه در آنتالیای ترکیه

یک فروشگاه ماهی فروشی در شهر آنتالیای ترکیه هدف دو خمپاره قرار گرفت. به گزارش رسانه های ترکیه، شواهد موجود حاکی از آن است ک یک تانکر حمل سوخت هدف اصلی پرتاب کنندگان این خمپاره ها بوده است.

هیچ کس بر اثر اصابت این موشکها آسیب ندیده است.

به گزارش خبرگزاریهای ترکیه این موشکها از مناطق کوهستانی اطراف آنتالیا شلیک شده اند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است اما پیش تر شبه نظامیان داعش و حزب کارگردان کردستان ترکیه موسوم به پ کا کا حملات مشابهی را در ترکیه سازماندهی کرده بودند. حدود دو ماه قبل سه مامور امنیتی ترکیه بر اثر حملات پ کا کا در نزدیکی آنتالیا مجروح شدند.

صنعت گردشگری ترکیه در سالهای اخیر به دلیل ناآرامیها در کشور همسایه، سوریه و درگیریها با پ کا کا شاهد رکود کم سابقه ای بوده است. کودتای نافرجام سه ماه قبل در ترکیه، عامل موثر دیگری در کاهش درآمدهای توریستی بوده است.