ایجاد صندوق سرمایه گذاری توسط شرکت سافت بانک و دولت عربستان سعودی

ایجاد صندوق سرمایه گذاری توسط شرکت سافت بانک و دولت عربستان سعودی
نگارش از Euronews

سافت بانک گروپ، کمپانی ژاپنی فعال در بخش تکنولوژی و ارتباطات با دولت عربستان سعودی بزرگترین صندوق سرمایه گذاری دنیا را ایجاد می کنند.

سافت بانک گروپ، کمپانی ژاپنی فعال در بخش تکنولوژی و ارتباطات با دولت عربستان سعودی بزرگترین صندوق سرمایه گذاری دنیا را ایجاد می کنند.

سرمایه این صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار گزارش شده که از این رقم سهم سرمایه گذاری عربستان ۴۵ میلیارد دلار و سافت بانک ۲۵ میلیارد دلار است. شرکتها و نهادهای دیگری نیز در این صندوق سرمایه گذاری خواهند کرد.

پروژه ایجاد این صندوق در چهارچوب برنامه عربستان سعودی برای خارج کردن اقتصاد کشورش از تک قطبی بودن قرار دارد.

مطالب مرتبط