جایزه نوبل فیزیک به سه دانشمند از بریتانیا رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جایزه نوبل فیزیک به سه دانشمند از بریتانیا رسید

جایزه نوبل در رشته فیزیک به سه دانشمند بریتانیایی که در زمینه «فرمهای عجیب مواد» پژوهش کرده بودند تعلق گرفت.

دیود تولس، دانکن هالدین و مایکل کوسترلیتز این جایزه را به ارزش تقریبی ۸۰۰ هزار یورو دریافت می کنند.

آکادمی سلطنتی سوئد تصمیم گرفته است که نیمی از جایزه نوبل در رشته فیزیک را به دیوید تولس اعطا کند و نیم دیگر را به طور مشترک به دانکن هالدین و مایکل کوسترلیتز اهدا کند.

به گفته کمیته نوبل، پژوهشها و اکتشافات این سه نفر باعث می شود که دانشمندان به طراحی مواد جدید امیدوارتر شوند و موفقیت آنها «درهای جدیدی را به دنیایی ناشناخته» باز می کند.

این سه پژوهشگر از حدود چهل سال قبل کار بر روی حالتهای نادر مواد را آغاز کردند و نشان دادند که مواد می توانند در شرایط خاصی، خواص فیزیکی عجیبی از خود نشان بدهند.