جایزه نوبل پزشکی یا فیزیولوژی به یوشینوری اوسومی از ژاپن رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جایزه نوبل پزشکی یا فیزیولوژی به یوشینوری اوسومی از ژاپن رسید

آکادمی نوبل اولین جایزه نوبل امسال را به یوشینوری اوسومی از ژاپن تقدیم کرد.

آقای اوسومی در بخش پزشکی یا فیزیولوژی برنده جایزه نوبل شده است.

آکادمی نوبل سوئد دلیل انتخاب آقای اوسومی را اکتشافات او در زمینه اوتوفاژی اعلام کرده است. اوتوفاژی، مکانیسم تخریب و بازیافت طبیعی اجزای سلولی است.

آقای اوسومی ۷۱ ساله توانسته است شباهتهایی بین پدیده اتوفاژی در مخمر نان و سلولهای انسان پیدا کند.

به گفته کمیته نوبل، دانشمندان می توانند با استفاده از این اکتشافات درک بهتری از پدیده هایی مثل جهش ژنتیکی پیدا کنند. از نتیجه این پژوهشها می توان در درمان بیماریهایی مثل پارکینسون، دیابت و سرطان استفاده کرد.