پیام همزیستی پاپ در گرجستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیام همزیستی پاپ در گرجستان

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان برای دیدار با رهبران سیاسی و مذهبی گرجستان وارد تفلیس شد.

ملاقات با ایلیای دوم رهبر کلیسای ارتدکس گرجستان از اهداف اولیه سفر پاپ به قصد نزدیکی فرقه های مختلف مسیحیان است.۸۵ درصد مردم گرجستان مسیحی ارتدکس هستند. علاوه بر جامعه مسیحی دیدار با فرقه های دیگر دینی نیز در برنامه سفر پاپ قرار دارد.

پاپ فرانچسکو در یک سخنرانی عمومی با دادن پیام وحدت گفت: «در مناطق وسیعی از دنیا تفکری غالب است که همزیستی نظرات مختلف و تفاوت های مشروع را در فضای گفتگوی متمدنانه و در چارچوب عقل، مدرنیته و مسئولیت نمی پذیرد.»

این دومین سفر پاپ به گرجستان است. این بار نیز مانند سفر قبلی با اعتراض عده ای از ملی گرایان و متعصبین مذهبی روبرو شد.

پاپ فرانچسکو که دیروز در ارمنستان بود پس از گرجستان، روز شنبه اول اکتبر به آذربایجان خواهد رفت.