خداحافظی با روزتا، پایان ماموریت کاوشگر فضایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خداحافظی با روزتا، پایان ماموریت کاوشگر فضایی

شمارش معکوس برای حیات کاوشگر فضایی روزتا آغاز شد.

روزتا از امشب حرکت خود را برای فرود بر سطح شهاب سنگ «۶۷ پی/چوریوموف- گراسیمنکو» که به اختصار چوری خوانده می شود آغاز کرده و نیمه روز جمعه به سطح آن برخورد می کند. این فضا پیما برای نشستن روی سطح ساخته نشده و کار تحقیقاتی اش را در گردش بیست و شش ماهه در مدار شهاب سنگ انجام می داد.

روزتا اکنون به پایان سفر دوازده ساله خود رسیده است.

مت تیلور مدیر علمی طرح روزتا می گوید: «تصمیم گرفتیم برنامه را جایی تمام کنیم که هنوز می شود از قابلیت های روزتا استفاده کرد.» وی برای روشن کردن مقصودش روزتا را به گروه های راک سالهای شصت و هفتاد تشبیه می کند. « می دانیم بعضی از آنها هنوز ادامه می دهند ولی نمی توانند بخوانند و بعلت رماتیسم ممکن است نتوانند به خوبی موزیک بزنند. چیزی که ما می خواهیم این است که روزتا را وقتی پایین بیاوریم که حداکثر توانایی خود را دارد.»

یکی از موفقیت های روزتا جمع آوری اطلاعاتی بود که از طریق روبات فیله از شهاب سنگ «۶۷ پی/چوریوموف- گر
اسیمنکو» به زمین انتقال می داد.

جرمی ویلکس،خبرنگار یورونیوز از مرکز فضایی اروپا در شهر “دارمشتات” آلمان می گوید: «اینجا اتاق کنترل است، جایی که تیم عملیاتی فضایی با روزتا خداحافظی آخرش را می کند. شاید چند قطره اشک هم ریخته شود چون این مأموریت جزئی از زندگی آنها شده بود. شاید هم با لبخند همراه باشد زیرا اطلاعات علمی که روزتا به ما داده واقعاً استثنایی بوده است.»