خشونت در جریان گفتگوی زنده تلویزیونی دو چهره سیاسی در گرجستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خشونت در جریان گفتگوی زنده تلویزیونی دو چهره سیاسی در گرجستان

خبر کوتاه

گفتگوی زنده تلویزیونی دو چهره سیاسی در گرجستان به خشونت کشیده شد. این گفتگو در ارتباط با انتخابات پارلمانی این کشور بود که در خلال آن نماینده حزب صنعتگرا لیوان آب را به سوی مخالفش از حزب مردم پرتاب کرد.

این نخستین بار نیست که گفتگوهای زنده تلویزیونی میان سیاستمداران در گرجستان تنش آلود می شود.