برگزاری دادگاه رئیس سابق صندوق بین المللی پول به اتهام فساد مالی

برگزاری دادگاه رئیس سابق صندوق بین المللی پول به اتهام فساد مالی
نگارش از Euronews

رودریگو راتو، رئیس سابق صندوق بین المللی پول روز دوشنبه برای حضور در دادگاه و رسیدگی به اتهامات وارد مادرید شد.

رودریگو راتو، رئیس سابق صندوق بین المللی پول روز دوشنبه برای حضور در دادگاه و رسیدگی به اتهامات وارد مادرید شد.

اقای راتو که بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ ریاست صندوق بین المللی پول را بعهده داشت، متهم به سواستفاده از کارت های اعتباری صادر شده توسط بانک گروه بانکیا برای اختلاس و پولشویی در زمان ریاست در این بانک است.

رودریگو راتو از سال ۱۹۹۶ به مدت هشت سال وزیر دارایی اسپانیا بوده و از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۲ و در زمان بجران ورشکستگی، رئیس بانکهای کاجای مادرید و بانکیا بودخ است. تعداد زیادی از سهامداران این بانک با کاهش شدید ارزش سهام، دارایی خود را از دست دادند و بدلیل این رسوایی خود او مجبور به کناره گیری از حزب حاکم اسپانیا شد.

آقای راتو در این دادگاه به همراه ۶۵ نفر از مدیران سابق بانک های کاجا و بانکیا محاکمه خواهد شد.
ابن افراد متهم به پولشویی، فرار از مالیات و اختلاس بیش از ۱۲ میلیون یورو بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ توسط کارت های اعتباری مخفی هستند.

مطالب مرتبط