ظهور یک حزب راستگرای افراطی جدید در دانمارک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ظهور یک حزب راستگرای افراطی جدید در دانمارک

پس از این که بیست هزار نفر از شهروندان دانمارک حمایت خود را یک حزب جدید راستگرای افراطی اعلام کردند، این حزب اجازه پیدا کرد که خود را برای انتخابات بعدی معرفی کند.

این حزب تازه تاسیس شده، «راست جدید» نام دارد و به دنبال سخت کردن قوانین مهاجرتی از جمله بستن مرزها به روی پناهجویان و کاهش مالیات است. این حزب همچنین اعلام کرده است که از برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا است.

پرنیل ورموند، یکی از بنیانگذاران این حزب سیاسی درباره اهداف این حزب گفت: «جلوگیری از ورود پناهجویان و اخراج افراد خارجی از کشور پس از ارتکاب اولین جرم است.»

این حزب در شرایطی در دانمارک اعلام حضور کرده است که محبوبیت احزاب راستگرا در اروپا رو به افزایش است. شعار اغلب احزاب راستگرا در کشورهای اروپایی اتخاذ سیاستهای سختگیرانه در قبال افراد خارجی و بخصوص پناهجویان است. در اتریش، نامزد یک حزب راستگرای افراطی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه پیدا کرده است که در صورت پیروزی او، برای اولین بار یک کشور اتحادیه اروپا توسط یک فرد راستگرای افراطی رهبری خواهد شد.